Mette Rehnström kontakt

Mette Rehnström

Mette Rehnström

Kort presentation Mette Rehnström

Med femton års erfarenhet inom alla områden av marknadsföring av FMCG har jag kompetens inom såväl produkt- och kategoriutveckling som butikskampanjer, media och digital kommunikation, och specialistkompetens inom kommunikation, digital strategi och sociala medier.

Jag ger er högre avkasting inom kommunikation och marknadsföring genom optimera kanaler och budskap så att räckvidden blir så stor som möjligt samtidigt som kommunikationen och dialogen blir så effektiv som möjligt.

Mina specialiteter är kommunikation i egna mediakanaler, som digitala plattformar, PR, sponsring, kommunikation på förpackningar (varit ansvarig för Arlas mjölkbaksidor i tre år) för att bygga varumärke och öka försäljningen samtidigt som mindre pengar på sikt läggs i köpt media. Jag arbetar uifrån ett helhetsperspektiv och strategier för kommunikation tas tillsammas med mig fram utifrån affärsstrategierna. Jag är också skicklig på köpt media och vet när, hur och i vilka fall köpt media behöver stötta egna medier.

Med 15 års erfarenhet från marknadsföring av FMCG kan  jag även arbeta fram underlag för kategoriutveckling, produktutveckling, varumärkesbyggande och kampanjer för butik.

Längst erfarenhet har jag från privat sektor, men jag har även arbetat med offentliga sektorn  och i 3 år som EU-lobbyist för en branschorganisation.

Mest stolt är jag över att ha utvecklat Arlas digitala strategi för webb och mobila kanaler där antalet receptvisningar fördubblades under 2 år, räckvidden ökade, nya målgrupper nåddes som i sin tur ledde till ökad försäljning av Arlas produkter. Har även arbetat med varumärken som Yoggi, Kvibille, Arla Ko, varit Nordisk mediachef och varit ansvarig chef för Arla Forum med mera.

Konktakta mig på  mette.rehnstrom@berecommended.se

Telefon: 070 – 689 58 22

Kolla in min profil i sociala medier på http://xeeme.com/metterehnstrom  På xeeme möter du en mängd skickliga experter inom sociala medier och digital kommunikation. Lägg gärna upp en egen profil där!

Nätverk

I ett globalt perspektiv ingår jag i nätverket DSEU eller Digital Sunrise Europe där jag tillsammas med en rad experter i sociala medier hjälper i första hand små och medelstora företag med digitala lösningar med fokus på sociala medier.

http://digitalsunrise.eu/

http://pinterest.com/digitalsunrise/dseu-team/

 

 

 

 

 

 

 

Rekrytering – sociala medier visar företagets värderingar

När begreppet att ”personalen är företagets viktigaste resurs” myntades kändes det både självklart men också insiktsfullt. Det var på 80-talet då svenskt näringsliv bestod av framgångsrika, globala företag som drevs genom svensk management.  Jan Carlzon rev pyramider, Percy Barnevik inom Asea och senare ABB delegerade ansvar till autonoma enheter och svensk management var något av en exportvara. Numera är många av de företag som var framgångsrika för 30 år sedan antingen konkurrsfärdiga, uppköpta och/eller med en stor del av produktionen utanför Sveriges gränser eftersom svensk personal är ”för dyr”.

 

Arbetsgivarens rykte är viktigt

Att ha ett bra rykte, erbjuda möjligheter för personlig utveckling och ha en tydlig företagskultur och tydliga värderingar är att sätt att attrahera kompetenser. Bland svenska studenter är Google det företag som flest vill arbeta hos. IKEA har över tid stått sig bra i konkurrensen och är nummer två i ordningen bland de företag flest svenska studenter vill arbeta hos (till och med nummer ett bland ekonomer). Andra företag som är populära är Ericsson, Microsoft, Skanska, NCC och H&M. (Källa: http://www.shortcut.nu/artiklar/2736/LISTA-Har-ar-Sveriges-popularaste-arbetgivare)

De företag dagens studenter föredrar är alla välkända, globala företag med hög omsättning. Hur kan små företag göra för att attrahera duktiga personer?

 

Anställa som bärare av företagets värderingar

Utgå från att alla de anställa kan och bör vara bärare av företagets värderingar. Arbeta med att de värderingar ditt företag har är tydliga, kommunicerade och att de verkligen delas av de anställda. Tänk på att det alltid är viktigare vad som görs snarare än vad som sägs.

Se till att företagets värderingar omsätts i sponsring, i samarbeten, events med mera.  Anställda ska även uppmuntras att ha egen närvaro i sociala medier, och att representera företaget på LinkedIn, så att personer utanför företaget lätt kan se vilka som arbetar där.

 

Sociala medier för rekrytering

För att kunna locka till sig personer som delar företagets värderingar är det viktigt att ha en tydlig närvaro för rekrytering i sociala medier.  Facebook, LinkedIn och Twitter är tillsammans med den egna hemsidan utmärkta kanaler för att lägga ut information om att företaget söker personal. Se till att ta hand om de personer som spontant vänder sig till företaget för att de är intresserade av att arbeta för er. Har de kontaktat er vill de bidra till företagets framtida utveckling och förmodligen delar de även företagets värderingar.

Lär av rekryteringsföretagen som odlar relation med tänkbara kandidater. Finns det möjlighet att spara intressanta kontaktuppgifter för framtiden om någon vänder sig till er med en spontanansökan så gör det! Allt fler företag monterar ner sina personalavdelningar, slår ihop dem med ekonomifunktionen som i värsta fall ser de anställda som en kostnad snarare än en intäkt, och lägger i värsta fall ut oprecisa uppdrag till externa rekryteringsföretag då man inte själv lägre kan eller förmår rekrytera rätt person. Sociala medier är ett sätt att tydliggöra företagets värderingar och bygga relationer även för rekrytering. Använd den möjligheten.

Lojala medarbetare som utvecklar företaget och sig själva, och som är proffsiga ambassadörer för företaget, är sannolikt det som alla verksamheter är mest beroende av för att klara den allt tuffare, globala konkurrensen! Rätt personal ÄR företagets viktigaste resurs!